Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.10.2017 9:30 - 3.10.2017 16:00

Mezinárodní konference: XX. století: Obraz nepřítele v Evropě během druhé světové války.

Každé období má své nepřátele a zejména období válek. Ať už se jedná o středověk nebo o současnost, o demokracii nebo o diktaturu, vždy najdeme nějaký konstruovaný obraz podléhající schématu „my vs. oni“.

Konference si klade za cíl představit narativní a vizuální obraz nepřítele za druhé světové války, zejména v Evropě. Zaměří se na to, jaký obraz o „těch druhých“ podávala dobová propaganda, jak je dehumanizovala a tím se z nich snažila činit protivníka, kterého je třeba se zbavit. To vedlo i k dobové genocidě a ke vzniku holokaustu. Nejednalo se však pouze o negativní obrazy nepřátel, dobová propaganda podobně pracovala i s pozitivním obrazem „přátel“. V referátech se budou odrážet národní specifika takto formované dichotomie přítel – nepřítel.

Konference se koná od 2.  do 3. října 2017 v Auditorium Maximum Právnické fakulty Univerzity Komenského na Šafárikově náměstí. České republice je věnován druhý panel, kterého se zúčastní například dr. Kateřina Čapková z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR nebo profesor Jan Rychlík z Karlovy univerzity.

 

Místo konání:

Auditorium maximum, Právnická fakulta UK

Datum:

Od: 2.10.2017 9:30
Do: 3.10.2017 16:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce