Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.4.2019 18:00 - 6.6.2019

Jiří Černický: Obrazoborec

Galerie Jána Koniarka představí v Trnavě díla českého intermediální umělce Jiřího Černického. Série vybraných děl se soustřeďuje na tu linii jeho tvorby, která je na rozhraní malby, obrazu a objektu. Vybraná díla pracují s hybridními formami obrazů, panelů či sítí. Autor se záměrně dotýká všech možných i protichůdných a radikálních podob objektomalby a jejich ideových a formálních přesahů. Přináší obrazoborecké a "defektní" přístupy i jinou "dementalitu" modelování vizuálního předmětu.

 

V tejto línií sa nachádzajú diela, ktoré reagujú na Loosov moderný interiér a architektúru (Odstredivý panel, 2017), maľbu na panely s opretým bicyklom a zaparkovaným psom (Dolby maľba, 2013), silné reliéfne panely z cyklu Dlaždice (Dynamický obklad, 2012; Echo ambientu, 2017-18), či objektomaľby, kde sa „aktívna“ minimalistická maľba predmetmi odohráva na samom okraji diel (Minimax, 2012-14) a pod.

 

Kurátor: Vladimír Beskid

JIŘÍ ČERNICKÝ (*1966, Ústí nad Labem, Česká republika) študoval na Akademii výtvarných umění v Prahe, Vysokej škole uměleckoprůmyslové v Prahe a Pedagogickej fakulte v Ústí nad Labem. Jeho tvorba je plná výrazových premien, vypätých gest i svojbytného humoru. Každé dielo autora skrýva silný príbeh v rovine obsahovej ako aj v rovine hľadania adekvátnych výrazových prostriedkov. Určitou jednotiacou líniou autorovho úsilia, je predovšetkým jeho neutíchajúca schopnosť takmer detského údivu a rovnako aj vôle v otvorenú komunikáciu, často vyhrotenej na ostrie noža. Práve tieto dva komponenty vyjadrovacej stratégie Černickému umožňujú, pri naoko letmom surfovaní, odhaľovať dominantné prúdy na hladine súčasnej spoločnosti. Černický je laureátom Ceny Jindřicha Chalupeckého (1998). Žije a pôsobí v Prahe.

 

Viac info www.gjk.sk

foto (C) GJK

 

Místo konání:
Trnava, Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3
Datum:

Od: 4.4.2019 18:00
Do: 6.6.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce