Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.4.2015 9:30

František Koukolík: "O kráse"

Přednáška Františka Koukolíka na Televizní a filmové fakultě VŠMU s názvem "O kráse" vychází z neurovědy, analyzuje, co hodnotíme jako krásné, co "způsobuje" krásu, z čeho pramení a jak ji vnímáme. František Koukolík bude vyprávět o kráse jako subjektivní i objektivní hodnotě, vnitřní i vnější a jejích vazbách na estetické a etické hodnoty audiovizuálního díla.

MUDr. František Koukolík, DrSc.,FCMA, je český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se zejména popularizaci svého oboru se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu. Výuka Filmové a televizní fakulty se týká audiovizualizace příběhů a zobrazování reality kolem nás.  

 

 

Místo konání:

FTF VŠMU, Svoradova 2

Datum:

20.4.2015 9:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce