Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.3.2014 18:00 - 25.4.2014 0:00

HUDBA ČERNOBYLSKÉ ZÓNY: (Eliška Cílková, Jan Ryant Dřízal, Filip Naum)

Výstava Hudba černobylské zóny přináší autentický pohled hudebníků na opuštěnou oblast v okolí bývalé jaderné elektrárny Černobyl. Na výstavě se spojuje zvuk s obrazem, které byly zaznamenány přímo v této oblasti. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout fotografie vybavené sluchátky, ze kterých je slyšet konkrétní vyobrazené prostředí či poslechnout si hudbu v prostoru za doprovodu dokumentačních snímků. Výstavě předchází koncert v pondelí 24.3. v Zichyo paláci, Ventúrska 9, Bratislava o 18,00 hod, jenž reflektuje vjemy umělců z černobylské zóny. V první půlce tak zazní komorní kompozice z oblasti vážné současné hudby, druhou doplní videoprojekce s živým tancem. Koncert je součástí programu k Roku české hudby 2014.www.soundsofchernobylzone.com

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

v spolupráci s Českým centrom v Bratislave

 

vás pozýva na koncert

 

Zvuky Černobylskej zóny

(Sounds of Cernobyl Zone)

 

Dňa 24.3. o 18,00 hod (pondelok)

Zichyho palác, Ventúrska ul.9., hudobný salón 2. poschodie

Vstup voľný.

 

Program :

 

Jan Ryant Dřízal: Na krídlach vážky 

husle: Jakub Fišer

klavir: Marek Šedivy

 

Eliška Cílková: Cumulonimbus/Búrkový mrak

flauta: Katarína Lepková

 

Jan Ryant Dřízal: Šepoty a výkriky

amplifikovaná viola: Jakub Fišer

 

Eliška Cílková: Thietmar Merseburský

husle I: Jan Kružliak ml.

husle II: Daniel Herich

viola: Peter Dvorsky

violoncello: Branislav Bielik

 

prestávka

 

Eliška Cílková: Odrazy černobylskej zóny

Hudba + tanec + multimédia

tanec: Anežka Stráníková

video, zvuk, klavír: Eliška Cílková

 

Autori  :

 

Eliška Cílková  (1987) je česká hudobná skladateľka profilujúca sa v oblasti súčasnej vážnej hudby a elektroakustickej kompozície. V súčasnosti ukončuje magisterský stupeň ako  študentka  katedry Skladby na HAMU v Prahe.  Bakalársky stupeň skončila v Bratislave na VŠMU  u MgA. Lubici Čekovskej ArtD. a MgA. Lucie Papanetzovej ArtD.  

V súvislosti s černobylskou oblasťou je autorkou projektu Sounds of Chernobyl Zone, ktorý okrem zvukových expozícií a interaktívnych inštalácií spracúva aj ďalšie reflexie černobylskej oblasti (napr. sonická kompozícia Zóna pre Premediciu Českeho rozhlasu Vltava atd.). Medzi výrazné autorské počiny patrí najmä vznik CD Pripyat Piano, ktorého cieľom bolo nájdenie a nahranie celkom deväť opustených klavírov, ktoré zostali v černobylskej zóne. www.eliskacilkova.com

 

Jan Ryant Dřízal (1986) je absolventom hudobnej kompozície u MgA. Otomara Kvěcha na Pražskom konzervatóriu a zároveň oboru teorie a dejiny filmu a audiovizuálnej kultúry na filozofickej fakulte

Masarykove univerzity v Brne V súčasnosti pokračuje v štúdiu skladby na pražskej HAMU.  Svoju tvorbu delí na autonómnu a scénickú, kde tvorí fulmovú hudbu a účelové kompozície. Medzi jeho výrazné úspechy patrí najmä symfonické uvedenie baletu Alenka v ríši divov Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu.  Jan Ryant Dřizal pravidelne spolupracuje s mnohými českými hudobnými orchestrami, ako skladateľ, aranžér, organizátor, alebo ako hráč na kontrabas. Jeho skladby sú uvádzané  Českou televíziou, Českým aj  Slovenským rozhlasom.

http://jan-ryant-drizal.eu/

 

Anežka Stráníková (1990) sa narodila v Prahe, vyštudovala tanečné konzervatórium Duncan centre a momentálne s sa venuje interpretícii tanca a štúdiu špeciálnej pedagogiky na UK v Prahe.

 

EnsembleSpectrum

(Katarína Lepková, Ján Kružliak ml., Daniel Herich, Peter Dvorský, Branislav Bielik)

vzniklo v roku 2011. Ako cieľ si teleso stanovilo uvádzať hudbu, ktorá patrí na 

pódiá, avšak tam z nejakých dôvodov chýba.  EnsembleSpectrum sa za svoje krátke pôsobenie na hudobnej scéne sa  predstavilo na viacerých slovenských festivaloch: Bach Tribute – Festival Bachovej hudby, Orfeus 2013, Konfrontácie. Uvádza  diela nielen slovenských, ale aj svetových skladateľov. Hudebné naštudovanie: Matěj Sloboda.

 

Jakub Fišer (1986) je absolventom  Akadémie muzických umení (2013), kde študoval hru na husle. Aktívne sa venuje komornej hre. Spolupracuje s Markem Šedivym, s Panochovým kvartetom.  V rokoch  2010-2012 pôsobil ako koncertný majster Pražskej komornej filharmónie. V súčasnej dobe je primáriom Bennewitzovho kvarteta.

 

Marek Šedivý (1987) vyštudoval dirigovanie na Pražskom konzervatóriu , teraz  pokračuje v štúdiu dirigovania na HAMU v Prahe. Marek Šedivý je tiež

vyhľadávaným korepetítorom a dlhodobo spolupracuje s huslistom Jakubom Fišerom.  Medzi nedávne angažmá Marka Šedivého patrí  najmä

pôsobenie v Canadian Opera Company v Torontu, kam bol doporučený maestrom Jiřim Bělohlavkom na miesto asistenta dirigenta pre produkciu opery Richarda Wagnera Tristan a Isolda.

 

 

 

 

Vás pozýva na hudobnú a fotografickú výstavu

 

Zvuky Černobylskej zóny – Hudba a rádioaktívne prostredie

 

Galéria F7, Františkánske námestie 7, Bratislava od 25.3. do 26.4.

Otvorené vždy od utorku do soboty od 14,00 do 18,00 hod.

 

Vernisáž v utorok 25.3. o 17,30 hod

 

Výstava Zvuky Černobylskej zóny (Hudba a rádioaktívne prostredie) v staromestskej galérii F7 nám prinesie autentický pohľad dvoch mladých českých hudobníkov Elišky Cílkovej a Jana Dřizala na opustenú rádioaktívne zamorenú zónu v okolí bývalej atómovej elektrárne.  Výstava je doplnená dokumentárnymi snímkami fotografa Filipa Nauma.

Dňa 26.4.1986 došlo v atómovej elektrárni k havárii, dôsledkom ktorej sú dodnes zamorené tisícky kilometrov štvorcových. Bezprostredné okolie, celé mestá aj obce museli byť evakuované a tisícky obyvateľov sa už domov nikdy nevrátilo.

Najbližšie pri elektrárni bolo päťdesiattisícové mesto Pripjať, ktoré je dnes úplne opustené, stalo sa jedným z najväčších „miest duchov“ na svete, čas sa tu doslova zastavil v roku havárie.

 

Výstava ukazuje dnešný stav mesta a je aj tichou pripomienkou a miestom pre zamyslenie ale aj pre fantáziu každého diváka. Návštevníkom Galérie F7 sa predstaví súbor „hrajúcich“ fotografií, na ktorých je konkrétne miesto doplnené hudobnou skladbou.  V rokoch 2010 až 2012 sa v černobylskej oblasti uskutočnil zber zvukov spôsobom terénnych nahrávok. Sú to zvuky prírody, zvuky interakcie človeka so zónou ale aj  „technické zvuky“ rádiometrických dozimetrov. Všetky nahrávky boli zostrihané a spracované a jednotlivé motívy sa stali základnými prvkami skladieb, tak ako je to aj pri klasickej kompozícii.

 

Autori hudby, Eliška Cílková a Jan Dřízal sú študentmi katedry Skladby na Akadémii Múzických umení v Prahe.  Dokumentárne snímky sú od nezávislého fotografa Filipa Nauma, ktorý zdokumentoval prácu hudobných skladateľov pri nahrávaní a pri ich sprevádzaní sa mu podarilo zachytiť aj niekoľko unikátnych pohľadov na mesto Pripjať.

 

Prepojenie hudby a fotografie tak prináša návštevníkovi výstavy dokonalú autentičnosť miesta a predstavuje aj ojedinelý umelecký počin v súvislosti s touto oblasťou. Celú výstavu doplňujú autorské texty a úvahy o vnímaní tejto krajiny.

 

Autorkou konceptu výstavy je Eliška Cílková (1987), hoci pôvodom z Prahy má k Bratislave mimoriadny vzťah, veď tu strávila tri bakalárske roky  na Vysokej škole múzických umení, ako študentka hudobnej skladby

Místo konání:

Galéria F7, Františkánske nám. 7, Bratislava

Datum:

Od: 25.3.2014 18:00
Do: 25.4.2014 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce