Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.4.2019 17:00 - 24.6.2019

Dialog. Kulturní angažmá před rokem 1989 a po něm.

Zveme vás na vernisáž do Banské Štiavnice k výstave Dialog, která je součástí projektu "Kutúrne angažmá před rokem 1989 a po něm". Projekt představuje dvanáct perspektiv kulturních osobností ze tří zemí středoevropského prostoru – z Česka, ze Slovenska a z Polska. Přímí aktéři společenských změn, které před třiceti lety v totalitním bloku vedly k nastolení demokracie, vyjadřují v rozhovorech své postoje nejen k bývalému režimu a politickým událostem roku 1989, ale také k vývoji a novému postavení postkomunistických zemí v rámci Evropy.

 

Multižánrový umělecky zaměřený projekt: 

  • Výstava Dialog na polské Univerzitě v Bialymstoku, v Galerii Českých center v Praze a slovenské Galerii Jozefa Kollára v Banské Štiavnici
  • Přednáška s diskuzí o samizdatu v Polsku, Belgii a na Slovensku
  • Koncert v Praze a Bruselu 
  • Konference v Centre for Fine Arts v Bruselu

Projekt vznikl, aby rozvinul veřejnou diskuzi s mezigeneračním dialogem o událostech roku 1989, jak se odrážejí v kontextu dnešní doby, o tématu našeho členství v EU a společné budoucnosti v Evropě s důrazem na roli občanské angažovanosti v minulosti, současnosti a budoucnosti demokratické a sjednocené Evropy. 

Dialog

Výstava dvanácti perspektiv kulturních osobností ze tří zemí středoevropského prostoru – z České republiky, ze Slovenska a z Polska. Přímí aktéři společenských změn, které před třiceti lety v totalitním bloku vedly k nastolení demokracie, vyjadřují své postoje nejen k bývalému režimu a politickým událostem roku 1989, ale také k vývoji a novému postavení postkomunistických zemí v rámci Evropy. Postojově, generačně i genderově rozmanité hlasy připomínají a komentují rozhodující okamžiky a historické etapy ovlivňující svým významem celý region – vznik Charty 77, šestadvacet let trvající pontifikát Jana Pavla II., zrod polského hnutí Solidarita, sametovou revoluci, nástup prezidenta Václava Havla, rozdělení Československa, období mečiarismu, leteckou tragédii u Smolenska, ale i loňskou vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zároveň všech dvanáct osobností přizvaných k dialogu reflektuje podstatné změny v mezilidské rovině (ať už vlivem rostoucího blahobytu, nebo nástupu nových technologií) a zpracovává zmíněná témata i ve své vlastní práci prostřednictvím filmu, hudby, literatury, výtvarného umění, vydavatelské praxe, performance a happeningů, přednášek nebo novinových článků, čímž ve své domovině nastoluje potřebný intelektuální diskurz. Vyrovnaný dialog totiž znamená svobodu.

Umělecky jsou tyto osobnosti zachyceny na fotografiích Jána Kekeliho, Witka Orského a Dity Pepe v situacích, jež mají jistou provázanost s jejich životy a obsahem rozhovorů, které vedla Barbora Baronová.

Publikování v době totality

Samizdatová literární tvorba byla během komunistického období důležitým médiem pro šíření svobodného myšlení. Spisovatelé, kteří byli v komunistickém období zakázaní, odborníci na literaturu a současní spisovatelé ze západní Evropy budou sdílet své názory a srovnávat perspektivy v rámci přednášek o publikování literatury v době totality, jejím zapojení do politiky a společnosti. Tyto přednášky doplněné o diskuzi doplní výstavu v Polsku, na Slovensku a v Belgii.

 

Tématika výstavy:

DIALOG

  • Je vzájemným dialogem dvanácti osobností ze tří zemí mezi sebou navzájem. Některé názory se natolik různí, že zdánlivě představují odlišné vnímání určitého aspektu. Za tím se však skrývá jen odlišná zkušenost, perspektiva vycházející z aktuální situace v dané zemi nebo specifických prožitků každé jednotlivé osobnosti. Při širším nahlédnutí se názory shodují ve své demokratičnosti a schopnosti zodpovědně ustát a objasnit své stanovisko.
  • Je dialogem mezi třemi fotografy pracujícími prostředky vizuální komunikace, dokumentaristky pracující formou textu a zvukovým umělcem vedoucím svůj vlastní audiodialog skrze fragmenty slov a vět dvanácti osobností a dalších zvuků.
  • Je dialogem mezi fotografiemi, textem a zvukem.
  • Je dialogem mezi minulostí a současností. A svým způsobem i budoucností.
  • Nabízí dialog mezi tvůrci a návštěvníky výstavy, potažmo čtenáři rozhovorů a posluchači zvukové instalace.
  • Vybízí k započetí dialogu ve společnosti. Nabízí totiž podnětné názory a témata – a to v podobě 12 citací, 33 interaktivních myšlenek, zvukové instalace a zavěšených katalogů s rozhovory.

Osobnosti: Saša Uhlová, Zbigniew Libera, Zuzana Mistríková, Aleš Palán, Antonina Krzysztoń, Vladimír Michal, Věra Roubalová Kostlánová, Andrzej Jagodziński, Tereza Nvotová, Miloš Rejchrt, Dorota Masłowska, Peter Kalmus

Fotografové:

Fotografie – Ján Kekeli, Witek Orski, Dita Pepe

Kurátoři:

Fotografie – Robert Švarc

Text – Barbora Baronová

Realizátor:
Česká centra, 
Praha, Česká republika http://www.czechcentres.cz/ 

Partneři:

Galeria Arsenal, Białystok, Polská republika https://galeria-arsenal.pl/ 

Banská St a nica contemporary, Baánská Šťiavnica, Slovenská republika http://www.banskastanica.sk/c/home/,

Centre for Fine Arts (BOZAR), Brusel, Belgie https://www.brusselsmuseums.be/en/museums/bozar-centre-for-fine-arts 

Jazz Station Big Band, Brusel, Belgie http://jazzstation.be/Jazz-Station-Big-Band?lang=fr 

 

Vernisáž: 6.4.2019

FB event  Dialóg / vernisáž výstavy o 30 rokoch slobody


Projekt je financován z programu Evropské unie „Evropa pro občany“

foto (C) archív

Místo konání:
Banská Štiavnica, Galéria Jozefa Kollára, Námestie sv. Trojice 8
Datum:

Od: 6.4.2019 17:00
Do: 24.6.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce