Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.11.2009 0:00 - 14.11.2009 0:00

DETI REVOLÚCIE::: FINÁLE

Sympózium Deti revolúcie je zavŕšením viac ako ročného projektu Divadelného ústavu Bratislava. Projekt vznikol s cieľom aktívne si pripomenúť významné 20. výročie prelomového kľúčového momentu súčasných dejín moderného Slovenska, v druhom pláne sa stal príležitosťou otvoriť dôležitú tému úlohy umelcov a divadelného umenia v predrevolučných, revolučných a porevolučných časoch. Hmatateľným výstupom celého projektu je viac ako dvadsaťpäť cenzurovaných prác vysokoškolákov z rôznych študijných odborov z Čiech a Slovenska. Sympózium má aj českých porotcov. Program Deti revolúcie

.
Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovensko

Datum:

Od: 12.11.2009 0:00
Do: 14.11.2009 0:00

Organizátor:

Divadelný ústav