Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.11.2017 9:00

Biochemik Martin Kuchař hostem Vědecké cukrárny

Hostem bratislavské vědecké cukrárny bude Martin Kuchař s přednáškou na téma Psychadelika / Od šamanismu k léčbě duševních poruch. Vědecká cukrárna vytváří jedinečnou příležitost pro žáky setřetnout se s předními slovenskými a nebo zahraničními vědci v neformálním, uvoleněném a přátelském prostředí. Ve "vědecké cukrárně" spolu mohou diskutovat a vysvětlovat si aktuální temata a podnětné otázky ve vědě a technice.

PSYCHEDELIKA / Od šamanismu k léčbě duševních poruch

Slovo psychedelika pochází z řečtiny a znamená látky, které zjevují duši (psyché – duše, delos – manifest). Od pradávna tak byly využívány v šamanismu jako mocné nástroje při věšteckých a šamanistických obřadech. Novověký vzestup zájmu o psychedelické látky v západní kultuře je spojován  s objevem LSD, nicméně po slibných začátcích výzkumu byl násilně na půl století zakonzervován a až v posledních letech s podařilo získat svolení státních institucí napříč Amerikou a Evropou k jejich opětovnému výzkumu. Právem tak hovoříme o Renesanci psychedelik ve vědě 21. století.

Ing. Martin Kuchař, Ph.D., se narodil v Čáslavi v roce 1980. V roce 2004 vystudoval obor Organická chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze[b1] . V roce 2008 získal doktorát na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Od roku 2014 vede Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze[b2] . Od roku 2015 se také podílí na výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví.
Profesně se zajímá o problematiku nových psychoaktivních látek z toxikologického hlediska a také o možnost jejich využití v neuropsychofarmakologickém výzkumu. Věnuje se také problematice rostlinných drog jako například konopí, kanabinoidů a současnému trendu psychedelických látek v medicíně.

Miesto konania: konferenčná sála, Centrum vedecko – technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Místo konání:

Bratislava, CVTI SR Lamačská cesta 8/A

Datum:

14.11.2017 9:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce