Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.9.2020 18:00 - 15.11.2020

Antroporary

Kam až sahají důsledky našich rozhodnutí? Je člověk stále středem vesmíru? Přeje aktuální doba individualizaci nebo vzkvétá kolektivní snahou? Nad těmito otázkami se zamýšlí mezinárodní výstava Antroporary kurátora Michala Stolárika. Kurátorský projekt se věnuje novým formám výtvarného jazyka v současném figurální umění. Tělesnost vnímá jako politický akt, vystavené díla rozvíjejí otázky zobrazování, skrývání, dešifrování a zkoumání vlastní identity. Od symbolického zobrazování a banálních témat přechází k otázkám marnivosti či důsledkem negativního působení lidstva na životní prostředí.

 

 

Kurátor: Michal Stolárik

 

Umelci: Lőrinc Borsos (HU), Radek Brousil (CZ), Bogomir Doringer (SRB), Sári Ember (HU), Barbora Fastrová (CZ), Anna Hulačová (CZ), Adam Csoka Keller (SK), Šárka Koudelová (CZ), Vojtěch Kovařík (CZ), Pavla Malinová (CZ), Kristián Németh (SK), Adam Šakový (SK), Titania Seidl (AT), Lukas Thaler (AT), Boris Sirka (SK)

 

Kurátorský projekt voľne prechádza naprieč rozličnými médiami (maľba, socha, inštalácia, video art, film, zvukový záznam), pričom sleduje formy a stratégie súčasného vizuálneho umenia s dôrazom na aktualizovanú figuráciu. Výstava selektívne reflektuje vybrané témy, ktoré priamo súvisia s telom, telesnosťou a človekom. Prirodzene graduje od banálnych či ironických prístupov, cez pseudo-archeológiu a osobné mytológie, až k vážnymi politickým témam, otázkam inklúzie marginalizovaných skupín či márnivosti a dôsledkom (negatívneho) pôsobenia ľudstva na životné prostredie. Vzhľadom na rozmanité spektrum tém súvisiacich s človekom, autorských prístupov a fluidných tendencií v súčasnom umení je výstavný projekt koncipovaný ako jeden komplexný celok. Nemá fixný začiatok a koniec, vynecháva tradičné a pevne zadefinované inštitucionálne kategórie, preberá formu vizuálnej koláže, ktorá sa formou organickej inštalácie tiahne prostredím Galérie Jána Koniarka v Trnave. Aj napriek tomu ponúka niekoľko základných tematických okruhov, ktoré spájajú heslá Nová nová figuráciaPolitika tela a Identity. Jednotlivé sekcie sa prirodzene prelínajú a ponúkajú obsiahlu prehliadku súčasného umenia s dôrazom na medzinárodný presah.

 

Vernisáž:17.9.(Št) 2020 o 18:00

 

Zdroj: TS Antroporary

Viac informácií: www.gjk.sk

Foto (C) GJK

 

 

 

 

Místo konání:
Trnava, Galéria Jána Koniarka, Zelený kríčok 3
Datum:

Od: 17.9.2020 18:00
Do: 15.11.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce