Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.12.2019 - 29.3.2020

Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

Autorská výstava Anny Daučíkové představuje její práci sklářky, malířky, fotografky, performerky a autorky mnoha videí. Jak již uvádí název výstavy, nejde o retrospektivu – představení ukončeného díla ve zpětném pohledu. Jedná se o zpřístupnění výběru z autorčiných ukončených a zachovaných díl ve vzájemných vztazích a spojeních s aktuálními rozpracovanými díly.

 

Táto autorská výstava je teda expozíciou diel aj „pracovnou výstavou". Dáva verejnosti nielen možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami tejto autorky v danom výbere (sedem situácií, teda sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach: päť „dielní" a „videokino" a „videolaboratórium"), ale umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce (sedem miestností meniacich sa na sedem scén), teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela (work in progress). Sedem situácií má počas trvania výstavy potenciál iniciovať premenu či vznik nových diel od Anny Daučíkovej aj jej hostiek a hostí. Prípadné nové diela sa stanú ich pretrvávajúcou alebo efemérnou súčasťou. Dielo aj výstava sú teda dialogické work(s) in progress...

Súčasťou výstavy sú aj diela ďalších autorov: Václav Cigler (CZ), Helena Jiskrová (NL), Jiří Thýn (CZ).

Hostky a hostia výstavy: Jana Cviková (SK), Eva Filová (SK), Christina Della Giustina (NL), Alica Koubová (CZ), Noro Lacko (SK).

 

Viac informácií: www.sng.sk

Foto (C) Anna Daučíková: Výchovné cvičenie (1-17). 1996 – 2016

 

 

Místo konání:

Bratislava, Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4

Datum:

Od: 6.12.2019
Do: 29.3.2020

Organizátor: