Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Dymová hora priblíži život ľudí bez domova

Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, Český centrom a ďalšími subjektmi pozývajú na reništaláciu výstavy Dymová hora, venovanej ľuďom žijúcim na ulici. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok 6. februára o 18.00. vo výstavnej sieni Starej radnice.

Autorom výstavy je český umelec Epos 257, ktorý sa bezdomovectvu venuje už niekoľko rokov. Jeho predošlou umeleckou interakciou s týmto prostredím bolo postavenie funkčného obydlia. Jeho aktuálny projekt Dymová hora nesie názov dnes už neexistujúcej lokality v Prahe, kde žili ľudia bez domova a venovali sa opaľovaniu medených drôtov, ktoré následne nosili do zberných surovín.

Epos 257 bezdomovectvo popisuje formou muzeálnej inštalácie – vo vitrínach sa však nenachádzajú artefakty z dávnej minulosti či iných kultúr, ale predmety z každodenného života v tejto lokalite. Zbierka je výsledkom niekoľkoročného výskumu a je doplnená aj o osobné príbehy obyvateľov Dymovej hory. Zviditeľňuje život marginalizovanej komunity a približuje širší kontext bezdomovectva, jeho príčin a dôsledkov.

„Veľká časť komunity ľudí bez domova, ktorá žila na Dymovej hore, pochádza z východného Slovenska,“ vysvetľuje Epos 257. „Všeobecne sa v Prahe nachádza mnoho ľudí bez domova, ktorí pochádzajú zo Slovenskej republiky. Väčšina je už staršieho či stredného veku a patria k ľuďom, ktorí sú na ulici dlhodobo. Ich status je často hodnotený ako chronický a na ulici tzv. dožívajú. Títo ľudia sú istým spôsobom pozostatkom našej spoločnej československej histórie. V novom spoločenskom usporiadaní na nich nezostalo miesto, ale zároveň sa z nich stali cudzinci a o to viac sú prehliadaní a vykorenení. Dymová hora prináša skrytý svet a príbehy týchto ľudí. Nielen z tohto dôvodu, ale práve preto som veľmi rád, že si výstava našla svoje pokračovanie v Múzeu mesta Bratislavy.“ 

Extrémna skúsenosť života bez domova, ktorú Epos 257 svojím projektom zviditeľňuje, sa väčšinovej spoločnosti môže zdať vzdialená. Problém nájdenia či udržania si bývania sa však týka mnohých ľudí. Téme nedostupnosti bývania je preto venovaná inštalácia Bývanie je (nám) drahé, ktorá v Múzeu mesta Bratislavy dopĺňa pražskú výstavu. Prostredníctvom údajov z viacerých výskumov nadväzuje na príbeh Dymovej hory a prináša širší pohľad na problematiku bývania v Bratislave. Zabezpečiť si základnú potrebu bývania je dnes čoraz náročnejšie, ukazuje inštalácia v koncepcii Miriam Kaniokovej a Sergeja Káru a realizácii grafickej dizajnérky Ľubice Segečovej a architektonického štúdia Plural. Nad výstavou prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Výstava potrvá do 26. apríla a bude prístupná širokej verejnosti počas otváracích hodín MMB. V bohatej ponuke sprievodných podujatí upozorňujeme na dve komentované prehliadky za účasti autora Epos-a 257 a zároveň kurátora výstavy Tomáša Pospiszyla 18. 2. a 21. 4. 2020.

 

 

Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy

Partneri: Bratislava - Mesto pre všetkých, Muzeum hlavního města Prahy, České centrum, Focus Unknown, PSN

Mediálni partneri: in.ba, Rádio Regina Západ, Citylife

 

Kontakt pre médiá za České centrum:

sopkova@czech.cz