Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a podpora prezentace Česka ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC.

Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. MZV schvaluje strategické dokumenty Českých center, roční plány aktivit a rozpočet. Zahraniční zastoupení Českých center jsou partnery ambasád především v oblasti veřejné diplomacie.

České centrum v Bratislavě bylo otevřeno v roce 1994, na základě mezivládní dohody po rozdělení Československa (na základě téže dohody pracuje v Praze Slovenský institut). A od té doby připravuje pravidelně výstavy, literární čtení, filmové večery a další kulturní programy pro nejširší i odbornou veřejnost v Bratislavě a dalších slovenských městech. O svých aktivitách informuje v pravidelném měsíčním newsletteru, na webových stránkách a sociálních sítích. České centrum je partnerem českým menším i větším firmám, kterým jednorázově či pravidelně pořádá tiskové konference a prezentační akce. Nedisponuje vlastními výstavními prostory, sídlí ve dvou kancelářích českého zastupitelského úřadu v Bratislavě.

Rádi bychom poděkovali všem přátelům české kultury za dosavadní přízeň a  zároveň věříme, že se i nadále budeme společně setkávat na kulturních akcích pod hlavičkou Českého centra kdekoliv na Slovensku.


Naši partneři