Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Tatr(o)man v Galerii Českých center v Praze

Výstava je pořádána s cílem představit současné slovenské umění. Koná se v rámci výročí sta let od vzniku samostatného Československa.

Jak již napovídá samotný název, cílem výstavy je představit české veřejnosti současnou podobu a specifika slovenského umění. Při reflexi dnešní doby, jejích politických a sociálních problémů, se v současné slovenské umělecké tvorbě využívají kritické a analytické přístupy. Navzdory globalizačnímu trendu dává přednost lokálním kódům. V tomto případě stojí v pozadí výstavy Tatry a Tatrmani. Na jedné straně spatřujeme Tatry, hory a symbolicky slovenskou krajinu, a na straně druhé ironický, humorný a sarkastický pohled na dnešní dění prostřednictvím postoje komedianta, šaška – jednoduše Tatrmana.

Kurátorem výstavy je Vladimír Beskid.

Na výstavě spolupracovali umělci Erik Binder, Michal Černušák, Marek Kvetan, Jaroslav Kyša, Stano Masár, Štefan Papčo, Lucia Tallová, Ján Vasilko.