Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR – II. svazek

10. 2. 2016 Institut umění vydal obsáhlou publikaci Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR – II. svazek s podtitulem Stav, potřeby a trendy. Publikace nahlíží na celou problematiku komplexně, přičemž důraz je kladen na zmapování silných i slabých stránek a jejich možností řešení. Každá odvětvová studie nabízí návrhy typových projektů, které lze uplatnit jak na státní, tak regionální úrovni.