Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Nominace na Premia Bohemica

Všechny novinky

Nominace na Premia Bohemica

Moravská zemská knihovna v Brně vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica 2018. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury. Je vyhlašována na základě pověření ministra kultury České republiky. O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a také z minulých laureátů ceny.

Ministerstvo kultury vyjadřuje udílením ceny úctu k práci zahraničních bohemistů, kteří pomáhají šířit prostřednictvím české literatury povědomí

o české kultuře a společnosti, a tak upevňují pozici České republiky ve světě. Nominace a zdůvodnění návrhu zasílejte do 1. května 2018 na adresy premiabohemica@mzk.cz nebo Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno. Více informací naleznete zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Premia_Bohemica

http://www.ucl.cas.cz/ceny/?c=33

Kontaktní osobou je prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD (tomas.kubicek@mzk.cz).