Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Výstava Českých center připravena u příležitosti 100 výročí narození nejvýraznější osobnosti umělecké scény 20. století, jejíž přínos v oblasti animovaného filmu a ilustrační tvorby je odrážen a oceňován nejen v domácím, ale i ve světovém kontextu.