Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galerie

Jiří Trnka

Výstava Českých center připravena u příležitosti 100 výročí narození nejvýraznější osobnosti umělecké scény 20. století, jejíž přínos v oblasti animovaného filmu a ilustrační tvorby je odrážen a oceňován nejen v domácím, ale i ve světovém kontextu.