Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Rada Evropy v roce 2001 vyhlásila 26. září za Evropský den jazyků. Školy v členských zemích si tento den každoročně připomínají prostřednictvím různých aktivit. Cílem je podpora studia cizích jazyků ve všech věkových skupinách obyvatelstva a podpora jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy.