Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Čeština

Čeština

Na Slovensku nepořádáme standardní jazykové kurzy, ale od letoška nabízíme dvakrát ročně možnost absolvování certifikovaných zkoušek z češtiny nejvyššího stupně (C1 podle evropského referenčního rámce). Zkoušky jsou určeny všem Slovákům, kteří pro svou práci osvědčení o znalosti češtiny potřebují, i těm, kterým certifikát z dalšího evropského jazyka pomůže v lepším pracovním uplatnění.

K ČEMU ZKOUŠKA Z ČEŠTINY? 

 Zkoušky jsou určeny zájemcům, kteří chtějí využít svých znalostí češtiny k získání mezinárodně uznávaného certifikátu. Jakkoliv jsou čeština a slovenština blízké jazyky, jsou to dva rozdílné státní jazyky dvou zemí Evropské unie - což je v kontextu jazykových zkoušek výhoda, ze které právě držitelé certifitátů budou moci těžit.  

Certifikát bude možné předložit všude tam, kde je znalost češtiny vyžadována, případně považována za výhodu (mezinárodní firmy, evropské instituce, diplomatické služby, zahraniční vysoké školy, atd.) 

Od loňského roku je certifikát vyžadován jako podmínka pro přijetí cizích státních občanů na místa ve státní službě českých úřadů a institucí (na referentskou pozici je požadován certifikát B2, na vedoucí pozici C1). 

PROČ ZKOUŠKA PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉHO CENTRA? 

1) Získáte zkoušku s nejprestižnější certifikací. Zkoušky provádí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. Univerzita Karlova je exkluzivním českým členem mezinárodní asociace certifikátorů národních jazyků (ALTE). Členy této asosiace jsou např. německý Goethe Institut, britská Cambridge a Trinity, španělský Institut Cervantes, polská Jagellonská univerzita.

2) Díky dlouhodobé spolupráci Českých center a Univerzity Karlovy je možné skládat certifikované zkoušky v Bratislavě za finančně výhodnějších podmínek, než v případě jejich absolvování v Česku. Na zkoušku lze pohlížet i jako na investici do vlastního vzdělání - je třeba se na ni studiem připravit, je třeba ji zaplatit, ale úspěšní kandidáti získají další jazykový certifikát s nesrovnatelně nižším úsilím než u jiných jazyků.

S přihlédnutím k přirozenému bilingvismu slovenských zájemců a předpokládanému zájmu o zkoušky vyšší úrovně nevypisujeme v Bratislavě zkoušky nižších stupňů. Zájemci je mohou absolvovat v Česku, nebo např. i ve Vídni. Informace ke zkouškám A1, A2, B1 a B2 pořádaným ve Vídni získáte zde

3) Zkoušku C1 je možné absolvovat v Bratislavě. 

JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVNÝ KURS? 

Dvouměsíční přípravný kurs ke zkoušce, který České centrum pořádá, vede odborná lektorka. V osmi dvouhodinových lekcích se zaměřuje především na gramatické a lexikální rozdíly obou jazyků. Pozornost bude věnována i písemné přípravě (slohové práce) a konverzaci (nácvik ke zkoušce). Účastníci kurzu jsou pak většinu studia schopni zvládnout formou samostudia. Čas potřebný k přípravě na zkoušku je individuální.

KDE ZÍSKÁM DALŠÍ INFORMACE?

Zájemci o přípravný kurs či další informace se mohou obrátit na České centrum (ccbratislava@czech.cz), do dvou pracovních dnů obdrží další informace. Nabízíme i možnost telefonických konzultací (pošlete nám svoje telefonní číslo, zavoláme Vám do dvou pracovních dnů).

Absolvování přípravného kursu není podmínkou pro účast na testech certifikované zkoušky.

Materiály ke stažení a studiu:

Modelová varianta certifikované zkoušky - úroveň C1 (materiál ÚJOP)

Miloslava Sokolová, Květoslava Musilová, Daniela Slančová: Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami.  Výukový materiál UK v Bratislavě a MU v Brně (tištěná verze učebnice je momentálně vyprodána).

I pro úroveň C1 můžete využít učebnici s modelovými testy a třemi CD: Radomila Kotková, Jana Nováková: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B2. Další informace, včetně možnosti on-line kurzů češtiny, naleznete na webu ÚJOP UK.

KONTAKTUJTE, PROSÍM, ČESKÉ CENTRUM PRO DALŠÍ INFORMACE: ccbratislava@czech.cz, +421 254 418 215

 


Naši partneři