Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Čeština

Zkoušky z češtiny

Nabízíme dvakrát ročně možnost absolvování certifikovaných zkoušek z češtiny nejvyššího stupně (C1 podle evropského referenčního rámce). Zkoušky jsou určeny všem Slovákům, kteří pro svou práci osvědčení o znalosti češtiny potřebují, i těm, kterým certifikát z dalšího evropského jazyka pomůže v lepším pracovním uplatnění.

K ČEMU ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉHO CENTRA BRATISLAVA? 

 • Mezinárodně uznávaný certifikát bude možné předložit všude tam, kde je znalost češtiny vyžadována, případně považována za výhodu (mezinárodní firmy, evropské instituce, diplomatické služby, zahraniční vysoké školy, atd.).
 • Od loňského roku je certifikát vyžadován jako podmínka pro přijetí cizích státních občanů na místa ve státní službě českých úřadů a institucí (na referentskou pozici je požadován certifikát B2, na vedoucí pozici C1). 
 • Certifikát může být využit pro účely udělení státního občanství ČR. 
 • Můžete získat další jazykový certifikát s nesrovnatelně nižším úsilím než u jiných jazyků.
 • Zkoušku lze skládat za finančně výhodnějších podmíneknež v případě jejího absolvování v Česku! 
 • Zkoušku absolvujete přímo na Slovensku (v Bratislavě).
 • Kurzy a zkoušky provádí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK), člen mezinárodní asociace certifikátorů národních jazyků (ALTE). 
  • Podání přihlášek nejpozději do 24. 11. 2017 
  • Podzimní termín zkoušky: 9. 12. 2017
  • Jarní termín zkoušky: bude upřesněn v lednu 2018
  • Místo konání: 
   České centrum v Bratislavě
   Hviezdoslavovo nám. 8
   814 99 Bratislava

    
  • Cena zkoušky: 130 Euro
  • Online přihláška: http://ujop.cuni.cz/zkouska

PŘÍPRAVNÝ KURS

Dvouměsíční přípravný kurs ke zkoušce, který České centrum pořádá, vede odborná lektorka. V osmi dvouhodinových lekcích se zaměřuje především na gramatické a lexikální rozdíly obou jazyků. Pozornost bude věnována i písemné přípravě (slohové práce) a konverzaci (nácvik ke zkoušce). Účastníci kurzu jsou pak většinu studia schopni zvládnout formou samostudia. Čas potřebný k přípravě na zkoušku je individuální.

Začátek: 18. října 2017
Konec: 6. prosince 2017
Termín: každou středu 17:00 - 18:30 hod.
Cena přípravného kurzu: 50 Euro

Absolvování přípravného kursu není podmínkou pro účast na testech certifikované zkoušky. 

Materiály ke stažení a studiu:

1)      Modelová varianta certifikované zkoušky - úroveň C1 (materiál ÚJOP)

2)      Miloslava Sokolová, Květoslava Musilová, Daniela Slančová: Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami.  Výukový materiál UK v Bratislavě a MU v Brně (tištěná verze učebnice je momentálně vyprodána).

3)      On-line kurzy češtiny ÚJOP UK 

4)      Další materiály: I pro úroveň C1 můžete využít učebnici s modelovými testy a třemi CD: Radomila Kotková, Jana Nováková: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B2.

 

KDE ZÍSKÁM DALŠÍ INFORMACE?

Zájemci o přípravný kurs či další informace se mohou obrátit na České centrum (ccbratislava@czech.cz), do dvou pracovních dnů obdrží další informace. Nabízíme i možnost telefonických konzultací (pošlete nám svoje telefonní číslo, zavoláme Vám do dvou pracovních dnů).

 


Naši partneri